Podtlaková terapie působící v hermeticky uzavřené skořepině, kterou se cíleně zefektivňuje spalování tukové tkáně v kritických partiích těla (břicho, hýždě, boky) a dále ovlivňuje odstraňování vody a všech škodlivin z těla. V konečném efektu se zlepšuje látková výměna, vyhlazuje kůže, mizí celulitida a hlavně: velmi rychle a systematicky ubývají přebytečné centimetry v požadovaných partiích.

Většina žen a v dnešní době již i mužů se stále častěji potýká s problémem celulitidy - "pomerančové kůže", a podkožního tuku. Problémové partie se nalézají zejména na břiše, podbřišku, hýždích a stehnech. Samotné tělo tyto partie velmi problematicky prokrvuje, je tedy velmi těžké odstranění celulitidy a tuku.

Obvyklými formami tréninku a aerobního cvičení, ženy hubnou především na prsou, ramenech, pažích, a obličeji, přičemž tuk na spodních částech těla zůstává. Tréninkový program VacuWell je zaměřen na řešení tohoto problému.

Trénink ve VacuWell probíhá chůzí na běžeckém pásu, po dobu 30-ti minut. Problémové partie se při tom nacházejí v podtlakové kabině. Střídavým podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům kde dochází k jeho spalování. V průběhu aplikace je monitorována tepová frekvence pro dosažení optimálního výsledku.

 

VacuWell: Spalovač tuků pro břicho, nohy a hýždě

Alternativa k odsávání tuku!

 

Co způsobuje tvorbu tuku a celulitidy?
80% žen má vážné dispozice k tvorbě celulitidy a nadměrnému ukládání tuku, který se tvrdošíjně akumuluje v partiích boků, břicha, stehen, hýždí popř. ramen. Nejzávažnější "vyvolávací" faktory jsou žilní a hlavně lymfatická nedostatečnost, eventuálně jejich kombinace, dlouhodobější expozice nadbytku hormonu estrogenu, slabost vazivové tkáně, nepříznivé genetické a dědičné dispozice. Akumulace tuku v problémových partiích, následné snížení krevního a lymfatického oběhu v podkožním tukovém vazivu ztěžuje, pokud přímo neznemožňuje spalovat tuk ať se ženy snaží sebevíce.

Proč je spalování tuku tak obtížné?
Při léčbě celulitidy a odstraňování tukových rezerv je společně s dodržováním pitného režimu a správným jídelníčkem, lymfatickými masážemi a krémy nejdůležitější cvičení. Je velmi důležité pochopit spojitost mezi krevním a lymfatickým oběhem, ztrátou tuku a cvičením. Během cvičení se teplota postižených partií v dolní části těla snižuje, protože krev proudí pryč z podkoží do svalové tkáně. Horní část těla má na druhé straně normální oběh a teplota se zvyšuje s tím jak se cvičení stupňuje. Pracující svaly vyžadují přísun energie, jež je čerpána z tukových zásob z míst, kde je k dispozici dostatek krve jako přepravního média. To vede k tomu, že se tuk spaluje v nežádoucích partiích horní části těla a nikoliv tam, kde bychom chtěli (stehna, boky, hýždě, břicho).
Tato vazba mezi krevním oběhem, ztrátou tuku a cvičením je velmi důležitá. Ženy s ložiskem tuků kolem boků, stehen a hýždí nedokážou efektivně odstranit celulitidu a tuk pomocí normálního cvičení, ať se snaží sebevíc.

Proč je VacuWell tak účinný ve spalování tuků?
Konstrukce přístroje je postavena na faktech, že pro spalování tuku je nutný pohyb, tkáně musí být dostatečně prokrveny a že nejhůře postiženými oblastmi jsou břicho, boky, hýždě a stehna. Jako aerobní část byla zvolena chůze coby nejpřirozenější lidský pohyb. Dokonalé prokrvení partií je zajištěno střídavě řízeným podtlakem ve vakuové kabině. Tento zvýšený přívod krve, výživy a kyslíku k dolní části těla při cvičení svalů vede ke zvýšenému metabolismu tukové tkáně, buněčné činnosti a rychlejšímu spalování tuků.

 

Klinické testy
Přístroj VacuWell prošel rozsáhlými testy. Proběhlo sledování několika skupin obyvatelstva - různých věkových skupin, různých úrovní fyzické zdatnosti a procent tělesného tuku. Bylo prokázáno, že se výdej energie zvyšuje o 50% ve srovnání s chůzí bez použití podtlaku. Tuk se začíná spalovat za kratší dobu a únava svalů není pozorovatelná tak brzy, protože kyselina mléčná, která se vyvíjí ve svalech při námaze, se odstraňuje a metabolizuje mnohem rychleji...

Výhody pro uživatele

Co se děje ve VacuWell?

VacuWell kombinuje podtlak s chůzí na běžeckém pásu a zaměřuje se na likvidaci depotního tuku v nejproblematičtějších partiích těla – stehna, boky, hýždě a břicho – právě díky tomu, že se tato část těla nachází v podtlakové kabině.

To zajistí lepší prokrvení depotních tuků na podbřišku, hýždích a stehnech. Nyní mohou tukové buňky snadněji předávat své tuky, které jsou dopravovány ke svalovým buňkám, neboť tuk se spaluje jen ve svalových buňkách. Protože se u tréninku VacuWell jedná o stojící systém v podtlaku, uskutečňuje se díky podtlaku lepší odvádění metabolických produktů přes lymfatický systém. Silným prokrvením pokožky a lepším zásobováním kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy se pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější.

 

 

Doporučení pro maximální výsledky

 

Jaká je optimální tepová frekvence pro hubnutí

Velice často se setkávám s dotazy typu „ cvičím až 4x v týdnu, makám jako blázen, ale moje tukové zásoby se příliš nezmenšují !! Jak je to možné ?“ Odpověď je vcelku jednoduchá, i když celý problém vypadá na první pohled poměrně složitě. Je obecně známo, že ne každá zátěž (cvičení) je stejně náročná na práci srdce a každý člověk reaguje na stejné cvičení i jinou tepovou frekvencí.

Tepová frekvence (TF) udává počet tepů (stahů) srdce během jedné minuty. Tato frekvence se liší podle intenzity tělesné zátěže a trénovanosti jedince. Klidová TF se pohybuje v rozmezí 65-75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 tep/min. Podle klidové TF můžeme tedy i hodnotit naši trénovanost, příp. sledovat jak se zlepšujeme během delšího období.

Když hodnotíme intenzitu nějaké zátěže, můžeme se setkat s hodnocením, že při ní dosahujeme např. 60 % maximální tepové frekvence. Čím je tedy cvičení náročnější pro srdce, tím více se tepová frekvence během cvičení blíží tzv. Maximální tepové frekvenci. Maximální tepová frekvence (MTF): Je hodnota, kterou bychom v žádném případě neměli překračovat. Pro každou věkovou skupinu je tato MTF jiná, ale existují obecné vzorce, ze kterých můžeme naší MTF vypočítat. MTF = 220 - věk cvičence (někteří autoři uvádí u trénovanějších osob věk x 0,7)

Od hodnoty vaší MTF pak vypočítáte jakou TF byste měli dodržovat během určitého cvičení.

Než ale zjistíte v jakém pásmu tepové frekvence se pohybujete, musíte nejpve vědět jak se tep měří. Pokud nemáte měřič tepu přímo v hodinkách, nebo podobně, můžete si tep změřit třemi prsty na vnitřní straně zápěstí, nebo dvěma prsty na straně krku. Rozeznáváme klidovou TF- ráno po probuzení, doporučuje se 3 dny za sebou a vzít pak průměr, aktuální – ihned po cvičení, nebo během cvičení, kdy stále chodíme a udržujeme tak přibližně stejnou TF. Klidovou TF měříme tak, že celou minutu počítáme tepy, aktuální tak, že počítáme 10 vteřin a pak číslo násobíme šesti, toto zopakujeme a pak použijeme průměr.

Záleží právě na TF na co bude vaše cvičení nejvíc působit. Na redukci váhy tj. co největšího spalování tuků je optimální 55-65% Vaší MTF !!!! Nikoliv tep okolo 160 tep/min jako při např. náročnějším Step-aerobicu, ale pro 20-letou slečnu s nadváhou je ideální cvičení P-class a Body-styling s tepovou frekvencí 113-134 t/min tedy 18-21 tepů za 10 vteřin !!!! Z tohoto vyplývá, že nejlépe spalují tuky pomalejší typy cvičení, nikoliv extrémní Kick-box, nebo Tae-bo.

Stejně tak platí, že optimální aerobní zatížení pro zlepšování fyzické kondice se pohybuje 65-85% MTF. Nejvyšší TF se dosahuje u extrémních aerobiců jako je Tae-bo kde TF frekvence dosahuje 90% MTF, což je skvělé pro zvýšení trénovanosti Vašeho srdce, ale vaší „pneumatiku“ na břiše, nebo jinde to, nechává v klidu !!

Se zvyšující se tepovou frekvencí totiž metabolismus přestává brát energii z tuků a přechází na glykogenové, tedy sacharidové energetické zásoby.

 

Kontraindikace

 Primární

 

 Sekundární

  I. stupeň – Venektázie (rostažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE

  II. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékářem

  III. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO

  IV. stupeň – Bercové vředy – ZAKÁZÁNO